Shipping and Returning Policy


(Dutch below)

Local & Worldwide Shipping Time Table|

*We ship worldwide and all shippings are by DPD or PostNL. The above delivery times table are a guide only and Leatherlands will not accept responsibility for any loss or inconvenience suffered by customers due to any delays in delivery. All deliveries are made by registered courier (except parcel without tracking otherwise) If you are having your parcel delivered to a business address, please give all relevant details such as business name, level and/or suite number. Leatherlands will not accept responsibility for any loss or inconvenience suffered by customers due to the supply of an incomplete or incorrect address.

Customs and Import Duties

EU countries
International shipping to EU countries includes VAT taxes and will be calculated at the end of your order. There is a possibility that other local duties or taxes may apply and these are the responsibility of the delivery recipient. These local charges must be paid by the recipient of the parcel. Unfortunately, we have no control over these local charges, and are unable to provide estimates of what the cost would be, as customs policies and import duties vary widely from country to country. We suggest that you contact your local customs office for current charges before you order, to ensure you are aware of the costs you can expect to pay.

Please note: we cannot accept returns on parcels where customers refuse to pay local customs duties. If you refuse to accept delivery on your order due to duties payable, you will NOT receive a refund from Leatherlands.

Non-EU countries
International shipping to non-EU countries does not include any taxes or duties that may be applied by customs at the destination country, and any duties or taxes incurred are the responsibility of the delivery recipient. These charges must be paid by the recipient of the parcel. Unfortunately, we have no control over these charges, and are unable to provide estimates of what the cost would be, as customs policies and import duties vary widely from country to country. We suggest that you contact your local customs office for current charges before you order, to ensure you are aware of the costs you can expect to pay.

Please note: we cannot accept returns on parcels where customers refuse to pay customs duties. If you refuse to accept delivery on your order due to duties payable, you will NOT receive a refund from Leatherlands.

14 days return policy

All products from the Leatherlands.nl are carefully handmade by our owner. if you are not happy with your order for any reasons, please send us an e-mail at hello@leatherlands.co and we will find a solution for you.

If you receive our products and decide you don't like it within 14 days, you can return it back to us for a full refund. Product must be in the original condition as you received it. The returning shipping costs will be on customer.

We pack every parcel with very secured packaging :)

Please note: We do not accept returns that have been custom made or personalised.

Faulty or incorrect items

First of all our sincerely apology for any inconvenience caused, we handle every order with great care. If there is any problem with your order please contact our customer care team at hello@leatherlands.nl. Please include your order number, date of purchase, original receipt (if you have it) and a brief description. Once we receive your e-mail, we will look into the situation within 24 hours.

NL

Wereldwijde verzending

*Wij verzenden wereldwijd en alle zendingen worden gedaan met DPD of PostNL. De bovenstaande tabel met levertijden is slechts een richtlijn en Leatherlands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of ongemak voor klanten als gevolg van vertragingen in de levering. Alle leveringen worden gedaan per aangetekende koerier (behalve pakketten zonder tracking). Als u uw pakket op een zakelijk adres laat bezorgen, geef dan alle relevante details op, zoals de bedrijfsnaam, de verdieping en / of het nummer van de suite. Leatherlands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of ongemak dat klanten lijden als gevolg van het verstrekken van een onvolledig of onjuist adres.

Douane en invoerrechten

EU-landen

Internationale verzending naar EU-landen is inclusief btw en wordt aan het einde van uw bestelling berekend. Het is mogelijk dat andere lokale heffingen of belastingen van toepassing zijn, deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de ontvanger van de levering. Deze lokale kosten zijn voor rekening van de ontvanger van het pakket. Helaas hebben we geen controle over deze lokale kosten en kunnen we geen schattingen geven van wat de kosten zouden zijn, aangezien het douanebeleid en de invoerrechten sterk verschillen van land tot land. We raden u aan om voordat u bestelt contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor de actuele kosten, zodat u op de hoogte bent van de kosten die u kunt verwachten.

Let op: we kunnen geen retourzendingen accepteren voor pakketten waarbij klanten weigeren lokale douanerechten te betalen. Als u de levering van uw bestelling weigert te accepteren vanwege verschuldigde invoerrechten, ontvangt u GEEN restitutie van Leatherlands.

Niet-EU-landen

Internationale verzending naar niet-EU-landen omvat geen belastingen of heffingen die door de douane in het land van bestemming kunnen worden geheven, en eventuele invoerrechten of belastingen zijn de verantwoordelijkheid van de ontvanger van de levering. Deze kosten zijn voor rekening van de ontvanger van het pakket. Helaas hebben we geen controle over deze kosten en kunnen we geen schattingen geven van de kosten, aangezien het douanebeleid en de invoerrechten van land tot land sterk verschillen. We raden u aan om voordat u bestelt contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor de actuele kosten, zodat u op de hoogte bent van de kosten die u kunt verwachten.

Let op: we kunnen geen retourzendingen accepteren voor pakketten waarbij klanten weigeren douanerechten te betalen. Als u de levering van uw bestelling weigert te accepteren vanwege verscsuldigde invoerrechten, ontvangt u GEEN restitutie van Leatherlands.

14 dagen retourrecht

Alle producten van Leatherlands.nl worden zorgvuldig met de hand gemaakt door onze eigenaar. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw bestelling, stuur ons dan een e-mail op hello@leatherlands.co en we zullen een oplossing voor je zoeken.

Als u onze producten ontvangt en binnen 14 dagen besluit dat u het niet leuk vindt, kunt u het terugsturen naar Leatherlands voor een volledige terugbetaling. Het product moet in de originele staat zijn zoals u het heeft ontvangen. De retour verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Let op: we accepteren geen retouren van bestellingen die op maat gemaakt of gepersonaliseerd zijn.

Defecte of onjuiste items

Allereerst onze oprechte excuses voor het ongemak, we behandelen elke bestelling met de grootste zorg. Als er een probleem is met uw bestelling, neem dan contact op met onze klantenservice via hello@leatherlands.nl. Vermeld a.u.b. uw ordernummer, aankoopdatum, originele kassabon (als u deze heeft) en een korte beschrijving. Zodra we uw e-mail hebben ontvangen, zullen we de situatie binnen 24 uur onderzoeken.